LEVEL 7ο - LEVEL 8ο - LEVEL 9ο

2013-11-26 19:42

WING CHUN GUNG FU – LEVEL 7ο - LEVEL 8ο- LEVEL 9ο Χρόνος εξάσκησης 30 μήνες.

  • BIU JEE ή Bil jee (Σκιαμαχία εκτίναξης των δαχτύλων): Ολοκληρωμένη φόρμα.
  • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Ανάλυση της κεντρικής γραμμής σχετικά με τις θέσεις μάχης και τον τρόπο βηματισμού για άμυνα, επίθεση και άμυνα με αντεπίθεση.
  • ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Επαναλαμβάνονται σε όλα τα levels.
  • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BIU JEE: Τεχνικές, διασταυρωτά και παράλληλα Chi sao, εφαρμογή των τεχνικών όλων των σκιαμαχιών σε διπλό χέρι Chi sao.
  • CHI SAO (Κολλημένα χέρια): Εφαρμογή των τεχνικών όλων των σκιαμαχιών.
  • MUK YAN JONG (Ξύλινο ομοίωμα - κούκλα): Ολοκληρωμένη. Εφαρμογή όλων των set της κούκλας στην κούκλα, στον αέρα (σκιαμαχία) και σε αντίπαλο.