LEVEL 4ο - LEVEL 5ο - LEVEL 6ο

2013-11-26 19:41

WING CHUN GUNG FU – LEVEL 4ο - LEVEL 5ο- LEVEL 6ο Χρόνος εξάσκησης 18 μήνες.

  • CHUM KIU ή Chum Kil (Γεφύρωση του κενού, σκιαμαχία): Ολοκληρωμένη φόρμα.
  • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Ανάλυση της κεντρικής γραμμής σχετικά με τις θέσεις μάχης και τον τρόπο βηματισμού για άμυνα, επίθεση και άμυνα με αντεπίθεση.
  • ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Επαναλαμβάνονται σε όλα τα levels.
  • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CHUM KIU: Τεχνικές, διασταυρωτά και παράλληλα Chi sao, εφαρμογή όλων των τεχνικών σε διπλό χέρι Chi sao.
  • CHI SAO (Κολλημένα χέρια): Εισαγωγή στις οκτώ κινήσεις και εφαρμογές τεχνικών σε διπλό χέρι Chi sao.
  • MUK YAN JONG (Ξύλινο ομοίωμα - κούκλα): Set 1ο - 2ο  - 3ο (α-β) - 4ο. Εφαρμογή των set της κούκλας στην κούκλα, στον αέρα (σκιαμαχία) και σε αντίπαλο.