Σιδερένια παλάμη 铁 掌 功

2014-10-31 11:56

Τόσο το παραδοσιακό Wing Chun Gung Fu, όσο και άλλα συστήματα του Kung Fu περιλαμβάνουν ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 100 ημερών Σιδερένιας παλάμης 铁掌功 (Iron Palm), ώστε να ενισχυθεί η δύναμη της παλάμης και των χτυπημάτων της. Υπάρχουν διάφορα στάδια για την επίτευξη αυτού του σκοπού και ισχύουν οι ίδιοι κανόνες. Με την Σιδερένια παλάμη 铁掌功 αυξάνεται εντυπωσιακά η δύναμη των χεριών εώς και πέντε φορές, βελτιώνεται η ικανότητά τους να αξιοποιούν την εσωτερική ενέργεια πιο αποτελεσματικά, καθώς επίσης την εστίαση και την διείσδυση τους στον στόχο. Το καλλίτερο από όλα όμως, είναι η μοναδική φυτική φόρμουλα που συνοδεύει το όλο πρόγραμμα και επιτρέπει στον ασκούμενο να εκπαιδεύεται χωρίς το φόβο τραυματισμού ή βλάβης των χεριών του. Η ειδική φόρμουλα της Σιδερένιας παλάμης 铁掌功 θεραπεύει τραυματισμούς και αφαιρεί μώλωπες και οιδήματα αμέσως, έτσι ώστε τα χέρια να παραμένουν φυσιολογικά τόσο στην εμφάνιση όσο και στην αφή.