ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ LEVELS...

2013-09-17 17:11

Η ύλη και οι πληροφορίες που θα ακολουθήσουν σχετικά με τα 10 Level του Wing Chun Gung Fu και τον τρόπο που διδάσκονται στη σχολή μας, για ευννόητους λόγους δεν δημοσιεύονται ολοκληρωμένα και με λεπτομέρειες.