ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ WING CHUN 詠 春

2013-09-16 19:33

ΠΕΝΤΕ ΣΤΑΔΙΑ ΜΑΧΗΣ

2013-07-19 18:30
 

1ο ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Φύλαξη, κεντρικής γραμμής, ουδέτερη (νεκρή) πολεμική θέση ή μπροστινή, χωρίς επαφή.


2ο ΕΠΑΦΗ
Με χέρια και πόδια, αλλά όχι στον κορμό ή στο κεφάλι, κάλυψη κεντρικής γραμμής.


3ο ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
Επαφή στο σώμα και στο κεφάλι χρησιμοποίηση των αντανακλαστικών μας μέσω της αίσθησης της αφής (chi sao).


4ο ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ
Με τεχνικές εισόδου - εφόδου (entry).


5ο ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Διαγώνια βήματα πίσω με κάλυψη της κεντρικής γραμμής.