ΜΕΓΑΛΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ

2013-07-23 19:18

Ως ένδειξη μεγάλου σεβασμού προς όλους τους δασκάλους, οι οποίοι θεμελίωσαν, ανέπτυξαν και διέδωσαν τις πολεμικές τέχνες, η ιστοσελίδα μας, στο κεφάλαιο «Άρθρα» θα αναφερθεί, ξεχωριστά, στη ζωή και το έργο – κληρονομιά στις πολεμικές τέχνες, που άφησε ο καθ’ ένας από αυτούς! Η σειρά που θα ακολουθήσει είναι τυχαία και ο σεβασμός ίδιος για όλους, ανεξαρτήτως εθνικότητας και πολεμικής τέχνης που δίδαξαν ή δημιούργησαν.