ΝΟΗΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ & ΜΕΣΟΚΑΘΕΤΟΣ

2014-11-04 19:23

Η κεντρική γραμμή είναι μία νοητή γραμμή που χρησιμοποιεί ο μαχητής του Wing Chun για να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο του. Ο μαχητής μέσω της νοητής κεντρικής γραμμής είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει και τα δύο του χέρια ταυτόχρονα. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην αρχή κάθε φόρμας (σκιαμαχία) εφαρμόζεται ο προσδιορισμός της νοητής κεντρικής γραμμής! Η μεσοκάθετος είναι κάτι διαφορετικό. Η μεσοκάθετος είναι μια νοητή κάθετη γραμμή που χωρίζει το σώμα σε δύο ίσα μέρη. Τα περισσότερα από τα ζωτικά όργανα του σώματος βρίσκονται στην μεσοκάθετο. Τοποθετώντας τα χέρια στη νοητή κεντρική γραμμή προστατεύουμε τα ζωτικά όργανα που βρίσκονται στη μεσοκάθετο. Η νοητή κετρική γραμμή ξεκινά από την μεσοκάθετο και εκτείνεται προς τα εμπρός.