Ενηλίκων

Κανείς δεν είναι πολύ νέος ή πολύ γέρος, πολύ αδύνατος ή πολύ δυνατός, πολύ βαρύς, δύσκαμπτος, κοντός ή ψηλός για να εξασκηθεί στο Wing Chun Gung Fu. Δεν απαιτείται καμιά άλλη γνώση πολεμικής τέχνης. Κύριο χαρακτηριστικό του Wing Chun Gung Fu είναι ο ρεαλισμός και η αποτελεσματικότητα του. Τα χτυπήματα του έχουν ως στόχο την άμεση εξουδετέρωση του αντιπάλου καθιστώντας τον εκπαιδευόμενο ικανό να αμυνθεί σε οποιαδήποτε μορφή επίθεσης, άοπλη ή ένοπλη, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο εκπαιδευόμενος στο Wing Chun Gung Fu μαθαίνει να χρησιμοποιεί τη μηχανική του σώματος ώστε να χρησιμοποιεί τη λιγότερο απαιτούμενη ισχύ. To Wing Chun είναι ένα σύστημα του Gung Fu που απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας, φύλου και σωματικής διάπλασης!