Πρόγραμμα μαθημάτων

ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΟΥΝΙΟΣ & ΙΟΥΛΙΟΣ 2019

2019-06-24 19:39

 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
         
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
  Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45

 
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
19:30 - 21:00
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
19:30 - 21:00
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:00

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

2018-09-17 21:15
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωινό τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
11:00 - 12:00
  Πρωινό τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
11:00 - 12:00
   
Τμήμα Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
Τμήμα Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
Τμήμα Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
  Τμήμα Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45

 
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:00

 

Προϊόντα: 1 - 2 από 3