Διαβαθμίσεις - Levels

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ LEVELS...

2013-09-17 17:11

Η ύλη και οι πληροφορίες που θα ακολουθήσουν σχετικά με τα 10 Level του Wing Chun Gung Fu και τον τρόπο που διδάσκονται στη σχολή μας, για ευννόητους λόγους δεν δημοσιεύονται ολοκληρωμένα και με λεπτομέρειες.

LEVEL 1ο - LEVEL 2ο

2013-09-17 17:11

WING CHUN GUNG FU – LEVEL 1ο –  LEVEL 2ο Χρόνος εξάσκησης 12 μήνες.

 • SΙU LIM TAO ή Siu Lien Tao (Μια μικρή ιδέα, σκιαμαχία): Ολοκληρωμένη φόρμα.
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Ανάλυση της κεντρικής γραμμής σχετικά με τις θέσεις μάχης και τον τρόπο βηματισμού για άμυνα, επίθεση και άμυνα με αντεπίθεση.
 • ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Επαναλαμβάνονται σε όλα τα levels.
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ SIU LIM TAO: Τεχνικές, διασταυρωτά και παράλληλα Chi sao.

LEVEL 3ο

2013-11-26 19:40

WING CHUN GUNG FU - LEVEL 3ο Χρόνος εξάσκησης 6 μήνες.

 • SIU LIM TAO ADVANCED (Εξελιγμένο): Ολοκλήρωμένη φόρμα.
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Ανάλυση της κεντρικής γραμμής σχετικά με τις θέσεις μάχης και τον τρόπο βηματισμού για άμυνα, επίθεση και άμυνα με αντεπίθεση.
 • ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Επαναλαμβάνονται σε όλα τα levels.
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ADVANCED SIU LIM TAO: Τεχνικές, διασταυρωτά και παράλληλα Chi sao.

LEVEL 4ο - LEVEL 5ο - LEVEL 6ο

2013-11-26 19:41

WING CHUN GUNG FU – LEVEL 4ο - LEVEL 5ο- LEVEL 6ο Χρόνος εξάσκησης 18 μήνες.

 • CHUM KIU ή Chum Kil (Γεφύρωση του κενού, σκιαμαχία): Ολοκληρωμένη φόρμα.
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Ανάλυση της κεντρικής γραμμής σχετικά με τις θέσεις μάχης και τον τρόπο βηματισμού για άμυνα, επίθεση και άμυνα με αντεπίθεση.
 • ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Επαναλαμβάνονται σε όλα τα levels.
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CHUM KIU: Τεχνικές, διασταυρωτά και παράλληλα Chi sao, εφαρμογή όλων των τεχνικών σε διπλό χέρι Chi sao.
 • CHI SAO (Κολλημένα χέρια): Εισαγωγή στις οκτώ κινήσεις και εφαρμογές τεχνικών σε διπλό χέρι Chi sao.
 • MUK YAN JONG (Ξύλινο ομοίωμα - κούκλα): Set 1ο - 2ο  - 3ο (α-β) - 4ο. Εφαρμογή των set της κούκλας στην κούκλα, στον αέρα (σκιαμαχία) και σε αντίπαλο.

LEVEL 7ο - LEVEL 8ο - LEVEL 9ο

2013-11-26 19:42

WING CHUN GUNG FU – LEVEL 7ο - LEVEL 8ο- LEVEL 9ο Χρόνος εξάσκησης 30 μήνες.

 • BIU JEE ή Bil jee (Σκιαμαχία εκτίναξης των δαχτύλων): Ολοκληρωμένη φόρμα.
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ: Ανάλυση της κεντρικής γραμμής σχετικά με τις θέσεις μάχης και τον τρόπο βηματισμού για άμυνα, επίθεση και άμυνα με αντεπίθεση.
 • ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΧΗΣ ΚΑΙ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΙ: Επαναλαμβάνονται σε όλα τα levels.
 • ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ BIU JEE: Τεχνικές, διασταυρωτά και παράλληλα Chi sao, εφαρμογή των τεχνικών όλων των σκιαμαχιών σε διπλό χέρι Chi sao.
 • CHI SAO (Κολλημένα χέρια): Εφαρμογή των τεχνικών όλων των σκιαμαχιών.
 • MUK YAN JONG (Ξύλινο ομοίωμα - κούκλα): Ολοκληρωμένη. Εφαρμογή όλων των set της κούκλας στην κούκλα, στον αέρα (σκιαμαχία) και σε αντίπαλο.