ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
Pro Juniors
(4 έως 7 ετών)
18:00 - 18:45
  Pro Juniors
(4 έως 7 ετών)
18:00 - 18:45
  Pro Juniors
(4 έως 7 ετών)
18:00 - 18:45
Juniors
(8 έως 13 ετών)
19:00 - 20:00
Juniors
(8 έως 13 ετών)
19:00 - 20:00
Juniors
(8 έως 13 ετών)
19:00 - 20:00
  Juniors
(8 έως 13 ετών)
19:00 - 20:00
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:15