Η σχολή μας

Walk The Line Gung Fu School

2013-11-11 21:15

WING CHUN ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γου Σου Κουνγκ Φου (ΕΟΓΣΚΦ) (Hellenic Wushu Federation)