Η σχολή μας

Walk The Line Gung Fu School

2013-11-11 21:15

WING CHUN ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

Μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γου Σου Κουνγκ Φου (ΕΟΓΚΦ) (Hellenic Wushu Federation)

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
Pro Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
  Pro Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
   
Juniors
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Juniors
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Juniors
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45

 
Juniors
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:00