Βιβλιογραφία

 • The Shaolin workout – Si-Fu Shi Yan Ming – Rodale International Ltd.
 • Αιχμηρές Σκέψεις – Bruce Lee Εκδόσεις Οξύ.
 • Wing Chun Kuen history and foundation – Rene Ritchie – Multi-Media Books.
 • Tao of Jeet Kune Do by Bruce Lee - Ohara Publications, Inc.
 • Advanced Wing Chun by William Cheung – Ohara Publications, Inc.
 • Chinese Gung Fu The philosophical art of self defense by Bruce Lee Ohara Publications, Inc.
 • Kung Fu History, philosophy and technique – David Chow & Richard Spangler – Unique Publiications, Inc.
 • Bruce Lee The Art Of Expressing The Human Body – Tuttle Publishing.
 • Shaolin Fightig Theories & Concepts – Douglas L. Wong - Unique Publiications, Inc.
 • Το Ταό Του Κουνγκ Φου - Bruce Lee – Εκδόσεις Οξύ.
 • The Balisong Manual by Jeff Imada – Know Now Publishing Company.
 • Bruce Lee’s Fighting Method, basic training - Ohara Publications, Inc.
 • Bruce Lee’s Fighting Method, self-defense techniques - Ohara Publications, Inc.
 • Wing Chun Kung Fu by William Cheung – Έκδοση στα Ελληνικά.
 • Wing Chun / Jeet Kune Do by William Cheung and Ted Wong - Ohara Publications, Inc.