ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

2018-09-17 21:15
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
Τμήμα Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
  Τμήμα Juniors
(4 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
   
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45

 
Παιδικό τμήμα
(8 έως 13 ετών)
18:45 - 19:45
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Τμήμα ενηλίκων
(ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:00