ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

2018-09-17 21:15
 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
         
Juniors
(5 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
Juniors
(5 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
  Juniors
(5 έως 7 ετών)
17:30 - 18:30
 

Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
18:45 - 19:45

Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
18:45 - 19:45

Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
18:45 - 19:45

Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
18:45 - 19:45

Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
18:45 - 19:45
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:30

Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:00