ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

2017-09-15 19:38
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωινό
(ενηλίκων)
11:00 - 12:00
  Πρωινό
(ενηλίκων)
11:00 - 12:00
Πρωινό
(ενηλίκων)
11:00 - 12:00
 
Juniors
(5 έως 7 ετών)
18:30 - 19:15
Juniors
(5 έως 7 ετών)
18:30 - 19:15
  Juniors
(5 έως 7 ετών)
18:30 - 19:15
 
Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
19:15 - 20:15
Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
19:15 - 20:15
Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
19:15 - 20:15
Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
19:15 - 20:15
Παιδικό
(8 έως 14 ετών)
19:00 - 20:00
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:30+
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:30+
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:30+
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:15 - 21:30+
Ενηλίκων
(Ανδρών, γυναικών)
20:00 - 21:00+