ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

2016-09-16 20:10
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Πρωινό
μάθημα ενηλίκων
(Ανδρών,γυναικών)
11:00 - 12:00
  Πρωινό
μάθημα ενηλίκων
(Ανδρών,γυναικών)
11:00 - 12:00
   
Juniors
18:45 - 19:30
Juniors
18:45 - 19:30
Juniors
18:45 - 19:30
Juniors
18:45 - 19:30
Juniors
18:45 - 19:30
Παιδικό
19:30 - 20:15
Παιδικό
19:30 - 20:15
Παιδικό
19:30 - 20:15
Παιδικό
19:30 - 20:15
Παιδικό
19:30 - 20:15
Ενηλίκων
(Ανδρών,γυναικών)
20:30 - 22:00
Ενηλίκων
(Ανδρών,γυναικών)
20:30 - 22:00
Ενηλίκων
(Ανδρών,γυναικών)
20:30 - 22:00
Ενηλίκων
(Ανδρών,γυναικών)
20:30 - 22:00
Ενηλίκων
(Ανδρών,γυναικών)
20:30 - 22:00